مطالب مرتبط:

غنی: نه خودم ارادۀ دخالت در انتخابات را دارم و نه به دیگران اجازه می دهم

در حالی‌که مجلس نماینده‌گان از حکومت می‌خواهد برای برگزاری انتخابات تدابیر را روی‌دست گیرد، رییس جمهور افغانستان اعلام نمود که هیچ ممنوعیت برای برگزاری انتخابات وجود ندارد.

مطالب اخیر