مطالب مرتبط:

فهيم: مخالفان مسلح علاوه برجنگ جبهه اى مصروف جنگ روانى هم هستند

کابل (پژواک، ۱۶حوت ۹۵): معاون رياست عمومی امنيت ملی، از عدم انسجام سياسی و وحدت ملی در کشور نگرانی کرده مى گويد...

مطالب اخیر