مطالب مرتبط:

پاکستان نباید مسائل تجاری را قربانی امور سیاسی یکند

پیام آفتاب: سخنگوی وزارت تجارت و صنایع گفت: پاکستان از یک دهه پیش تجارت را با سیاست همراه کرده است.

مطالب اخیر