مطالب مرتبط:

ربانیاوضاع افغانستان راه‌حل نظامی ندارد

وزیر امور خارجه افغانستان اعلام کرد: اوضاع کنونی کشور با راه‌حل نظامی حل و فصل نخواهد شد.

مطالب اخیر