مطالب مرتبط:

معاون اول و دوم مجلس سنا تعیین شدند (عکس)

محمد علم ایزدیار منحیث معاون اول مجلس سنا مقرر شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، امروز دوشنبه 16 حوت ...

مطالب اخیر