مطالب مرتبط:

غنی طالب را تقسیم و خود را مبرا کرد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()،بلندپایه ترین مقام ها و چهره های مهم حکومتی تا سفرای کشورهای خارجی در اف...

مطالب اخیر