مطالب مرتبط:

افغانستان کشوری زراعی اما محتاج به محصولات زراعتی

با وجود اینکه افغانستان یک کشور زراعتی می باشد و زمینهای زیادی آماده برای کشت دارد و تقریباً ۷۰ در صد تمامی در ...

مطالب اخیر