مطالب مرتبط:

مراسم معارفه رئیس جدید صحت عامه غزنی برگزار شد

با حضور مقامات محلی غزنی داکتر ظاهرشاه نیکمل به حیث رئیس صحت عامه غزنی معرفی گردید.

مطالب اخیر