مطالب مرتبط:

بازسوزی بجای بازسازی!

  به راپور یک پایگاه خبری امریکایی، پلان بازسازی افغانستان شکست خورده است. این پایگاه راپور داد که یکی از اهداف...

مطالب اخیر