مطالب مرتبط:

کمیسیون تدارکات ملی هشت قرارداد را به ارزش ۲۵ میلیارد افغانی منظور کرد

(Visited 18 times, 1 visits today)

مطالب اخیر