مطالب مرتبط:

آمارهای تاسف برانگیز از فساد در وزارت امور خارجه

پیام آفتاب: اخیرا لیستی منتشر شده که نشان می دهد اکثر مسئولان عالی رتبه وزارت امور خارجه، از بستگان و اقوام مقا...

مطالب اخیر