مطالب مرتبط:

تصرف پلی که به قلب داعش در موصل راه دارد

پُل منتهی به مرکز موصل، به دست نیروهای عراقی افتاد.

مطالب اخیر