مطالب مرتبط:

رئیس‌جمهورغنی : از همین‌جا در خانۀ ملت اعلام می‌کنم، من و هیچ‌کسی دیگر اجازۀ دخالت در پروسۀ ملی انتخابات را ندارد

مطالب اخیر