مطالب مرتبط:

رئیس‌جمهورغنی : از همین‌جا در خانۀ ملت اعلام می‌کنم، من و هیچ‌کسی دیگر اجازۀ دخالت در پروسۀ ملی انتخابات را ندارد

(Visited 8 times, 1 visits today)

مطالب اخیر