مطالب مرتبط:

متن سخنرانی رئیس جمهورغنی در مراسم افتتاح سال جدید تقنینی شورای ملی

مطالب اخیر