مطالب مرتبط:

افغانستان رسما مدیریت مدارس «گولن» را به دولت ترکیه واگذار کرد

پیام آفتاب: دولت وحدت ملی رسما روند واگذاری مدیریت 16 مدرسه وابسته به فتح‌الله گولن به دولت ترکیه را آغاز کرد.

مطالب اخیر