مطالب مرتبط:

گزارش تصویری / مراسم افتتاح هفتمین سال کاری و شانزدهمین دوره تقنینی پارلمان

هفتمین سال کاری و شانزدهمین دوره تقنینی شواری ملی امروز با سخنرانی رئیس جمهور غنی رسماً آغاز شد.

مطالب اخیر