مطالب مرتبط:

دولت افغانستان برنامه کاهش مبادلات تجارتی با پاکستان را دنبال می کند

دولت افغانستان در نظر دارد که به دلیل برخورد سیاسی پاکستان با مسایل تجارتی، برنامه کاهش مبادلات تجارتی با پاکست...

مطالب اخیر