مطالب مرتبط:

آمادگی تیم جودوی افغانستان برای حضور قدرتمندانه در بازی های ۲۰۱۷ آذربایجان

پیام آفتاب: در بازی‎های کشورهای اسلامی به نمایندگی از افغانستان نزدیک به ۱۸۰ ورزشکار در ۱۶ رشته حضور خواهند داش...

مطالب اخیر