مطالب مرتبط:

ناکامی وزارت داخله در تعهدات بین المللی

وزارت داخله نتوانست در تعهد اش برای جذب زنان در صف پولیس موفق باشد. اکرام الدین یاور، معاون اداری وزارت داخله د...

مطالب اخیر