مطالب مرتبط:

رکورد فرود بدون چتر شکسته شد

لوک آیکینز ، چترباز امریکایی رکورد فرود بدون چتر را از ارتفاع ۲۵ هزار پایی شکست

مطالب اخیر