مطالب مرتبط:

واگذاری خدمات تایید اسناد شهروندان به شرکت خصوصی در کابل

مسئولان وزارت امورخارجه می‌گویند که امور تایید تذکره و اسناد شهروندان به یک شرکت خصوصی واگذار شده است.

مطالب اخیر