مطالب مرتبط:

موانع برگزاری انتخابات رفع شده است

پیام آفتاب: رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه هفتمین سال تقنینی مجلس شورای ملی گفت: موانع برگزاری انتخابات بر طرف شد...

مطالب اخیر