مطالب مرتبط:

اشتراک مشاور شورای امنیت در نشست امنیتی آسیا

محمد حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی برای شرکت در نوزدهمین نشست امنیتی آسیا به هند رفت. در خبرنامه دفتر رسانه ...

مطالب اخیر