مطالب مرتبط:

دو فابریکه تولید و پروسس هیروئین در ولایت ننگرهار تخریب شد

نیروهای ویژه پولیس مبارزه با مواد مخدر دو فابریکه بزرگ تولید و پروسس هیروئین را در قریه کمبو ولسوالی خوگیانی از...

مطالب اخیر