مطالب مرتبط:

تلفات سنگین گروه تروریستی طالبان، در ولایت تخار

مطالب اخیر