مطالب مرتبط:

میراث فرهنگی هر کشور آینده آن کشور را رقم می‌زند

رولا غنی، بانوی اول کشور، معتقد است میراث فرهنگی هر کشور آینده آن کشور را رقم می‌زند و در این راستا حفظ آثار تا...

مطالب اخیر