مطالب مرتبط:

والی جدید بغلان منصوب شد

پیام آفتاب: پیام آفتاب، رئیس جمهور «عبدالحی نعمتی» را به عنوان والی جدید بغلان منصوب کرد.

مطالب اخیر