مطالب مرتبط:

حمله طالبان به پلیس در لباس نیروهای امنیتی

پیام آفتاب: گروه طالبان با استفاده از لباس نیروهای امنیتی به یک پاسگاه محلی قندوز حمله کرده و 6 پلیس را به شهاد...

مطالب اخیر