مطالب مرتبط:

دوره جدید کاری شورای ملی امروز آغاز می شود

امروز دوره جدید کاری اعضای شورای ملی رسماٌ از سوی رئیس جمهور غنی افتتاح شود. به گزارش خبرگزاری ...

مطالب اخیر