مطالب مرتبط:

عناوین مهم روزنامه های افغانستان/ 16 حوت

پیام آفتاب: اطمینان رئیس جمهور به همسایگان از پیامدهای ساخت سد و مدیریت آب های کشور، پیشنهاد نخست وزیر اتریش بر...

مطالب اخیر