مطالب مرتبط:

از سومین سالیاد درگذشت “مارشال محمد قسیم فهیم” در کابل تجلیل شد

برخی از نهادهای اجتماعی و مدنی از سومین سالیاد درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم، معاون پیشین ریاست جمهوری، در کابل ...

مطالب اخیر