مطالب مرتبط:

وظیفه‌ والی بدخشان به تعلیق درآمده است

براساس فرمان ریاست جمهوری، وظیفه احمد فیصل بیگزاد، والی بدخشان به تعلیق درآمده است.

مطالب اخیر