مطالب مرتبط:

افزایش تلفات غیرنظامیان در حملات موشکی پاکستان

ولسوالی‎های نازیان، لعل پور، گوشته، خاص کنر، سرکانو و دانگام از آن بخش‎هایی شرقی کشور هستند که آماج موشک های نظ...

مطالب اخیر