مطالب مرتبط:

طالبان تمام دار و ندار تاله و برفک را بردند

طالبان در دور روز حاکمیت بر تاله و برفک تمامی دارو ندار این ولسوالی را بر هم زدند و جنگ افزارها و موترهای نیروه...

مطالب اخیر