مطالب مرتبط:

گاردین، همکار ترمپ را معرفی کرد!

به راپور روزنامه گاردین، دونالد ترمپ به خاطر بروز وضعیت نابسامان کنونی در عرصه بین المللی مقصر نیست بلکه حزب جم...

مطالب اخیر