مطالب مرتبط:

تهدیدات مایه نگرانی ما باشد نه روس

پوتین در دیدار با همتای تاجیک خود گفته است در صورت نیاز در برابر تهدیدات امنیتی از خاک افغانستان از پایگاه نظام...

مطالب اخیر