مطالب مرتبط:

تاله و برفک، پیشکش حکومت به طالبان بود!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان ()، بر اساس ادعای طالبان که بر 30 درصد خاک افغانستان تسلط دارند و بر باقی 7...

مطالب اخیر