مطالب مرتبط:

عبدالله: برای جلوگیری از خشونت علیه زنان به مبارزۀ ملی نیاز است

رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان به مبارزه ملی و سرتاسری تأکید کرده و نقش علمای دین،...

مطالب اخیر