مطالب مرتبط:

زاخیلوال: اگر راه‌ها باز نشوند مسافرین را از راه هوا انتقال می‌دهیم

ادامۀ بسته ماندن راه ها بدون دلیل به جز از آزار دادن مردم عادی معنی دیگری ندارد. این را حضرت عمر زاخیلوال سفیر...

مطالب اخیر