مطالب مرتبط:

نگرانی مسافرین از ناامنی‌ها در مسیر شاهراه کندز-تخار

شماری مسافران که از طریق شاهراه کندز-تخار رفت و آمد می کنند می گویند که در این مسیر هیچ کس هنگام سفر احساس مصون...

مطالب اخیر