مطالب مرتبط:

سلطان محمد: افغان‌ها در پاکستان با مشکلات زیاد روبرو اند

با بسته شدن گذرگاه های عمده سرحدی میان افغانستان و پاکستان، هزاران افغان در خاک پاکستان گیر مانده اند. به اساس ...

مطالب اخیر