مطالب مرتبط:

قوماندان امنیۀ ولسوالی المار فاریاب کشته شد

در اثر انفجار ماین جاسازی شده، سمونمل محمد نسیم فاریابی قوماندان امنیه ولسوالی المار ولایت فاریاب کشته شد. عبدا...

مطالب اخیر