مطالب مرتبط:

وظیفه والی بدخشان از سوی رییس جمهور معلق شده است

یکی از رسانه ها مدعی شده است که مدرکی در دست دارد که نشان می‌دهد وظیفه‌ احمد فیصل بیگزاد، والی بدخشان معلق شده ...

مطالب اخیر