مطالب مرتبط:

منصوب شدن یکی دیگر از متقلبین انتخابات

عبدالله شیرزی رییس پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی هرات به حیث مدیر گمرگ تورغندی تعیین شده است. وی در دور دوم ان...

مطالب اخیر