مطالب مرتبط:

توضیح مسی در مورد حرکت مشکوکش

ژست گلزنی مسی پس از به ثمر رساندن اولین گل بارسا برابر سلتا خارج از معمول و عجیب بود. او سه بار با ...

مطالب اخیر