مطالب مرتبط:

این افراد از کمیسیون حقیقت یاب شهدای جنبش استعفا دادند

دو نفر از مشاوران رییس جمهوری، عباس بصیر مشاور ارشد ریاست جمهوری و نصرالله استانکزی رییس شورای مشورتی امور حقوقی دفتر رییس جمهوری عضویت دارند

مطالب اخیر