مطالب مرتبط:

طالبان ادعا می کنند که روابط حسنه ای با چین دارند

برخی منابع طالبان از سفر هیات نظامی اش به چین خبر می دهدمنبع مذکور می گوید این هیات اعزامی از اوایل ماه جاری میلادی به چین سفر کرده است تا درباره وضعیت افغانستان بحث و گفتگو داشته باشد

مطالب اخیر