مطالب مرتبط:

نمایندگی‌های سیاسی افغانستان حیات خلوت نور چشمی‌های حکومتی!

شهروندان افغانستانی خوب به یاد دارند که در رئیس جمهور غنی در کمپاین انتخاباتی خود می‌گفت در افغانستان دیگر شهرو...

مطالب اخیر