مطالب مرتبط:

کشف قدیمی ترین نشانۀ حیات با سابقۀ ۴ ملیارد سال پیش در زمین

دانشمندان خبر داده اند که مایکرو‌فوسیل های یافت شده در کانادا، قدیمی ترین شواهد شناخته شدۀ حیات بر روی زمین اند. این کشف نظریه آغاز زندگی در کرۀ زمین را تقویت می‌کند، هرچند به باور برخی، این شواهد شاید آنقدر قوی نباشند.

مطالب اخیر