مطالب مرتبط:

برخی باشندگان قره باغ: زمين های “شهرک باریک آب” ملکيت ما است

کابل (پژواک، ۱۵حوت۹۵): شماری از باشندگان ولسوالی قره باغ کابل مدعى اند زمين هايى که شهرک "باریک آب" در آن ساخته...

مطالب اخیر